Yijian Liu

Photo of Yijian Liu

Current courses

MATH 1300 B08

CRN: 10417
Tutorial Location: 315 Machray Hall
Dates: September 05 – December 07
Time: 11:30–12:20, F.

MATH 1300 B12

CRN: 10426
Tutorial Location: 500A Machray Hall
Dates: September 05 – December 07
Time: 14:30–15:20, M.

MATH 1500 B18

CRN: 10450
Tutorial Location: 330 Allen
Dates: September 05 – December 07
Time: 10:00–11:15, F.

MATH 1700 B13

CRN: 17244
Tutorial Location: 330 Allen
Dates: September 05 – December 07
Time: 08:30–09:20, M.

MATH 1700 B14

CRN: 17246
Tutorial Location: 330 Allen
Dates: September 05 – December 07
Time: 16:30–17:20, M.